(၁၁.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် Green Construction နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ဟောပြောပို့ချခဲ့

(၁၁.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံစိမ်းလန်းမှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသင်းမှ နာယက ဦးခင် မောင်မောင် (B.Arch-M.Env.M)နှင့် ဥက္ကဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဆွေဆွေအေးတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းချုပ်တွင် Green Construction နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ဟောပြောပို့ချခဲ့ကြသည်။